Steinerskolen i Stavanger

Ikke fra Steinerskolen i Stavanger?